Oszczędzanie na emeryturę

obligacje
Jeśli nie lokata, to co?
W czasach gdy zyski z lokat są na rekordowo niskich poziomach i tak nie możemy zrezygnować z oszczędzania. Warto rozważyć inne możliwe formy oszczędnościowo-inwestycyjne, w…