Fundusze inwestycyjne Oszczędzanie na emeryturę

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego — sposób na wysoką emeryturę?

IKZE

Dla wielu z nas wizja przejścia na emeryturę to malująca się w jasnych barwach perspektywa czasu, w którym możliwe będzie spełnienie marzeń i zrealizowanie wcześniejszych planów. Aby udało się jak najpełniej wykorzystać ten piękny, będący nagrodą za lata trudnej pracy okres, warto zadbać nie tylko o zdrowie, ale i o finanse.

Zestawienie to nie jest przypadkowe. Wszak o pieniądze, podobnie jak o dobre samopoczucie, dobrze jest zacząć troszczyć się jak najwcześniej. Jedną z możliwości jest ubezpieczenie IKZE. Czy może one być sposobem na pobieranie wysokiej emerytury?

Trzeci filar, czyli dowolność

Charakterystykę ubezpieczenia IKZE rozpocznijmy od zaznaczenia, że funkcjonuje ono w obrębie tzw. trzeciego filaru. Oznacza to pełną dowolność przystępowania do tej formy oszczędzania. Co więcej, indywidualne środki na emeryturę w IKZE (nie przewidziano kont wspólnych) gromadzić mogą wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat. W przypadku małoletnich istnieje jednak następujący warunek — wpłacane pieniądze muszą być uzyskane na podstawie umowy o pracę.

Wiele wariantów — wiele korzyści

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może być prowadzone w kilku formach, np. na podstawie polisy ubezpieczeniowej lub depozytu w banku. Korzyści posiadania takiego rachunku są różne —od finansowych po komfort i spokój psychiczny. Wśród tych wymiernych warto zwrócić uwagę m. in. na:

1. elastyczny czas prowadzenia konta (Oszczędzanie na emeryturę w IKZE wiąże się z możliwością zamknięcia konta w momencie, który uzna się za stosowny. Niemniej umowy często zawierają minimalny czas aktywności rachunku.),
2. ulgi w rozliczeniu podatkowym (Środki wpłacane na IKZE mogą być odliczane od podatku.),
3. zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (Zyski osiągnięte dzięki IKZE nie podlegają temu podatkowi.),
4. możliwość wcześniejszego wykorzystania funduszy (Nawet jeśli celem jest emerytura w IKZE, pieniądze można wypłacić z konta przed 65 rokiem życia. Dokładne warunki takiej transakcji opisane są w poszczególnych umowach.).

Limity wpłat

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów funduszy oszczędnościowych wchodzących w skład tzw. trzeciego filaru, czyli IKE i PPE, na IKZE także nałożony jest limit wpłat. W 2017 r. ma wynosi on 5115, 60 zł.

IKZE — czy warto?

Zdaniem specjalistów emerytura w IKZE to rozwiązanie korzystne nie tylko ze względu na możliwość spokojnego, dostosowanego do indywidualnych warunków oszczędzania, lecz również z powodu towarzyszących ulg podatkowych. Właśnie dlatego ubezpieczenie IKZE, podobnie jak inne konta oferowane przez trzeci filar, powinny rozważyć osoby uprawiające wolne zawody, prowadzące własną działalność lub pracujące na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Wcale nie oznacza to jednak, że jest to możliwość mało interesująca dla związanych z pracodawcą umową o pracę. W ich przypadku bardzo korzystne mogą okazać się możliwości odliczenia inwestowanych środków od podatku. Eksperci podkreślają także, że korzystanie z ubezpieczeń IKZE można traktować jako formę zabezpieczenia na czas poszukiwania nowej pracy lub przejściowych problemów finansowych.

Podsumowanie

Warto więc zapoznać się z rodzajami IKZE, które oferowane są przez różne instytucje finansowe, i wybrać ten jeden, najlepiej dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości. Taka inwestycja z pewnością przyniesie korzyści nie tylko finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *