Fundusze inwestycyjne Oszczędzanie na emeryturę

Jeśli nie lokata, to co?

obligacje

W czasach gdy zyski z lokat są na rekordowo niskich poziomach i tak nie możemy zrezygnować z oszczędzania. Warto rozważyć inne możliwe formy oszczędnościowo-inwestycyjne, w których z góry znamy stopę zwrotu w ujęciu nominalnym. Lista takich rozwiązań jest jednak krótka.

Przy założeniu, że oczekujemy bezpieczeństwa zwrotu zainwestowanego kapitału takiego samego lub porównywalnego do lokaty terminowej pozostają nam obligacje skarbowe, poliso lokaty, certyfikaty depozytowe. Dla osób skłonnych do ryzyka dostępne są np. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Co da nam większy zysk niż lokata terminowa w banku?

Obligacje skarbowe

Pomimo że oprocentowanie obligacji skarbowych spada systematycznie, to ta forma oszczędnościowo-inwestycyjna pozostaje bardziej atrakcyjna niż lokata bankowa. Jeśli nie lokata, to obligacje Skarbu Państwa mogą dobrym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych, bezpiecznym i długoterminowym oszczędzaniem. Najkrótszy termin wykupu obligacji skarbowych wynosi 2 lata. Oprócz tego można nabyć obligacje 3, 4 i 10-letnie.

Dwuletnie Obligacje Skarbu Państwa posiadają stałe oprocentowanie, na dzień 01. 02. 2016 r. wynosiło 2% w każdym roku oszczędzania, z roczną kapitalizacją odsetek. Trzyletnie Obligacje skarbu Państwa cechują się zmiennym oprocentowaniem, na obecną chwilę wynosi ono 2, 1% w pierwszym 6-miesięcznym okresie oszczędzania. Wypłata odsetek odbywa się co pół roku.

Czteroletnie Obligacje Skarbu Państwa są indeksowane inflacją. Ich roczne oprocentowanie wg aktualnego stanu wynosi 2, 3% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. Wypłata odsetek – co roku. Dziesięcioletnie Obligacje Skarbu Państwa. Podobnie jak obligacje 4-letnie indeksowane są inflacją. Ich oprocentowanie wynosi 2, 5% w pierwszym okresie odsetkowym Kapitalizacja i wypłata odsetek odbywa się co roku.

Wszystkie obligacje posiadają cenę emisyjną wynoszącą 100 zł. Co ważne, posiadacz obligacji, który z różnych przyczyn zmuszony jest przedstawić je do przedterminowego wykupu, nie traci do tej pory naliczanych odsetek. W przypadku lokaty bankowej najczęściej jest tak, że od całej kwoty zostaną naliczane odsetki wg stawki oprocentowania dla depozytów płatnych na każde żądanie za cały okres oszczędzania.

Polisolokaty

Polisolokata jest produktem bankowym tak jak tradycyjna lokata bankowa, z tym że dodatkowo opakowana w ubezpieczenie na życie lub dożycie. Lokatę bankową łączy się w jeden produkt w celu uniknięcia podatku kapitałowego od zysku z depozytu. Przy wypłacie odsetek ze standardowego depozytu lokaty terminowej, bank automatycznie pomniejsza go o 19 % podatek Belki. W polisolokacie tego podatku porostu nie ma, a realny zysk jest większy o prawie jedną piątą, niż byśmy założyli zwykłą lokatę bankową. Dla przykładu zakładając lokatę w wysokości 10 000 na rok czasu z nominalna stopą procentową wynoszącą 2% rocznie, po roku otrzymamy 200 zł odsetek pomniejszone o 19 % podatek kapitałowy od depozytów. W przypadku polisolokaty na tę samą kwotę i procent otrzymamy całe 200 zł.

Certyfikaty depozytowe

Certyfikaty depozytowe są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki w celu pozyskania kapitału. Termin zapadalności certyfikatu ustala bank i z reguły wynosi od 7 dni do nawet 3 lat. Aby uatrakcyjnić ofertę i szybciej pozyskać pieniądze banki najczęściej stosują metodę podwyższonego oprocentowania w stosunku do tradycyjnej lokaty terminowej. Po upływie określonego okresu, właściciel certyfikatu depozytowego otrzymuje od banku zwrot kapitału powiększony o należne odsetki.

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania kapitału pieniężnego, dlatego jego główną zaletą jest obniżenie kosztów zarządzania, niż byśmy robili to indywidualnie. Zgromadzonymi środkami zarządzają zespoły specjalistów, zorientowanych we wszystkich aspektach i zasadach rządzących się w świecie finansów, co daje nam gwarancję minimalnego ryzyka utraty chociażby części powierzonego kapitału. Oprócz tego lokując środki finansowe w jednostkach funduszy inwestycyjnych zachowujemy na nimi częściowa kontrolę, bowiem każdego dnia możemy obserwować jak zmienia się ich wartość i możemy je w dowolnej chwili wycofać bez utraty tej części zysku który został do tej pory wypracowany. Warto też dodać, że fundusze inwestycyjne umożliwiają wpłatę nawet drobnych kwot, niekiedy nawet mniejszych od 100 zł. Renomowane i najlepiej zarządzane fundusze inwestycyjne mogą pochwalić się wysokimi stopami zwrotu, niekiedy dochodzącymi nawet do 30% w skali roku, a więc jest to zysk, który wielokrotnie przewyższa wysokość naliczonych odsetek od tradycyjnej lokaty bankowej.

2 Responses

  1. Z lokatami teraz to ciężki temat bo niestety banki nie są w stanie zaproponować żadnego korzystnego rozwiązania. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy liczyć na 5 czy nawet 6 procent w skali roku, a teraz z ledwością na połowę tego. Takie same oprocentowanie mamy praktycznie na koncie oszczędnościowym.

  2. Lokata to dobra rzecz dla tych, których stać na wyższe wpłaty. To nie dla mnie przy moich zarobkach. Mam lokate i przyznaje ze trudno miesiac w miesiac odkladac dana kwote. Od stycznia u nas w firmie ruszaja z ppk wiec skoro to bedzie sie działo automatycznie. Środki beda przelewane w kazdy miesiac z moim i pracodawcy wkładem – zrezygnuje z lokaty. Tutaj przynajmniej nad wszystkim bedzie czuwał program, bez mojego wiekszego udzialu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *