Fundusze inwestycyjne Inwestycje biznesowe

Zalety funduszy inwestycyjnych

fundusze inwestycyjne

Współcześnie jedną z bardzo ciekawych alternatyw dla popularnych lokat bankowych są fundusze inwestycyjne. Pozwalają bowiem one czasem na bardzo pokaźny zysk, ale wciąż nie cieszą się w Polsce tak dużą popularnością jak wspomniane lokaty bankowe. Wynika to głównie z faktu, że Polacy wciąż nie posiadają wystarczająco dużo wiedzy o tego typu produktach. Obawiają się inwestować swoje pieniądza w działania jakich do końca nie rozumieją co jest oczywiście poprawne z punktu widzenia jednostki. Inwestowanie w Fundusze Inwestycyjne jak każda forma inwestowania pieniędzy ma swoje wady i zalety.

Jakie są główne zalety funduszy inwestycyjnych?

Do najważniejszych zalet takiego sposobu inwestowania jest niezwykle dużo bezpieczeństwo zainwestowanych środków finansowych, które tego typu funduszom powierzają inwestorzy. Ryzyko bankructwa funduszu została bardzo zredukowane, a mianowicie obniżone do niemalże zera. Ponadto fundusze zdejmują z przeciętnego inwestora konieczność regularnych analiz rynków finansowych, a tym samym dostarczają odpowiednich możliwości dywersyfikacji ryzyka. Inną zaletą jest wysoką elastycznością oferty funduszy w Polsce. Ponadto w takie fundusze może inwestować praktycznie każdy, ponieważ łatwo znaleźć Fundusze Inwestycyjne z niskim kwotami minimalnej inwestycji.

Jednak do najważniejszych wad inwestowania w fundusze inwestycyjne można zaliczyć bardzo wysokie koszty zarządzania funduszami, a także koszty obsługi inwestora. Z kolei bardzo istotną wadą dla przeciętnego inwestora jest trudność oceny braku wyników funduszy oraz możliwości porównania jednego funduszu z innymi. Z kolei niektórych inwestorów brak możliwości uzyskania natychmiastowego dostępu do gotówki jaka pochodzi ze zbycia jednostek jest znaczną wadą, jedna dla innych wysoki poziom gotówki w funduszach, która nie pracuje na rzecz inwestorów. Każdy z inwestor, zanim podejmuje decyzje o inwestycji jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, powinien przeanalizować wszystkie za oraz przeciw takowej inwestycji. Chodzi o uzyskanie pewności, że będzie się czy dobrze będzie z takiego rodzaju inwestycją. Jednak dla większości inwestorów fundusze inwestycyjne to bardzo nowoczesna metoda inwestowania w instrumenty rynków finansowych, których wady są mniej istotne niżeli ich zalety.

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne
– fundusze inwestycyjne oferują dywersyfikacje,
– fundusze inwestycje są zarządzane przez specjalistów,
– fundusze oferują stosunkowo bardzo niski koszt inwestowania,
– w ofercie funduszu każdy może znaleźć coś dla siebie,
– inwestowanie w fundusz nie wymaga dużych kwot,
– plany systematycznego oszczędzania w fundusz,
– przepisy wymagają aby TFI publikowały wszystkie istotne informacje,
– jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego mogą być szybko spieniężone,
– inwestowanie w fundusze jest bezpieczne,
– możliwość ochrony kapitału zainwestowanego w funduszu.

Wady inwestowania w fundusze inwestycyjne
– zarządzanie funduszem inwestycyjnym kosztuje,
– wysokie opłaty dystrybucyjne za zakup jednostek funduszach inwestycyjnych,
– jednostki uczestnictwa są wyceniane wg ceny zamknięcia,
– zbyt głęboka dywersyfikacja,
– znaczny udział gotówki w portfelach funduszy inwestycyjnej,
– mylące reklamy funduszy inwestycyjnych,
– trudność oceny wyników funduszy inwestycyjnych,
– błędne decyzje inwestycyjne zarządzających funduszami inwestycyjnymi,
– brak szybkiego dostępu do gotówki po sprzedaży jednostek udziałowych w funduszu inwestycyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *