Inwestycje biznesowe Księgowość

Spółka Cywilna – główne zalety założenia spółki

założenie spółki cywilnej

Coraz więcej osób decyduje się na założenie spółki cywilnej. Jest to rozwiązanie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki temu osoby fizyczne mogą założyć spółkę. Warto zatem wiedzieć, w jaki w jaki sposób można tego dokonać.

Podstawowe informacje na temat założenia spółki

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy osób fizycznych, które związane są umową cywilną. Dlatego też większość regulacji, praw oraz obowiązków znajduje się w kodeksie cywilnym. Warto zwrócić uwagę na jej charakter prawny. W tym przypadku zastosowanie ma prawo przedsiębiorców, a dokładnie art. 4 ust. 2, który jasno określa, że wspólnicy w spółce są przedsiębiorcami, a więc sama spółka nie ma osobowości prawnej, a wykonują ją przedsiębiorcy, którzy są wspólnikami. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku odprowadzania podatku. Otóż każdy wspólnik rozlicza się indywidualnie we własnym imieniu.

Z kim możemy założyć spółkę cywilną

Wspólnikami w myśl spółki cywilnej są osoby fizyczne, a więc przedsiębiorcy, ale mogą być nimi także osoby prawne. Co ciekawe, za wspólników można też uznać ułomne osoby prawne. Pod tym kryją się jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, natomiast posiadają zdolność prawną. Przykładem jest spółka cywilna czy spółka jawna.

Główne zalety założenia spółki

Spółka cywilna jest niewątpliwie najprostszym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej, co oczywiście jest bardzo dużą zaletą. Jej założenie jest szybkie i nieskomplikowane. Nie trzeba także posiadać niezwykle specjalistycznej wiedzy, by ją prowadzić. Trzeba jeszcze wspomnieć, że prowadzenie firmy zazwyczaj jest bardzo kosztowne. Jednak w przypadku spółki cywilnej tak nie jest, gdyż porównując inne możliwości, to ten sposób jest najtańszy.

Kolejnym ważnym aspektem jest podstawa działalności, którą jest umowa. W niej należy określić cel gospodarczy, ale także sposoby prowadzące do jego osiągnięcia. Zatem to kolejny atut, wszak każdy przedsiębiorca ma dużą swobodę dotyczącą zapisu umowy oraz jej postanowień. Chcąc założyć firmę, często potrzebuje się dużego wkładu własnego, co dla wielu osób stanowi barierę nie do przekroczenia. Natomiast w spółce cywilnej nie występuje minimalny kapitał założycielski, jakim trzeba dysponować. Dodatkowo nie trzeba też płacić odrębnego podatku dochodowego, co oznacza, że każdy wspólnik jest uznawany za podatnika.

Choć dla wielu brak podmiotowości jest wadą, to trzeba pamiętać, że w przypadku spółki cywilnej umowa jest formą pisemną, a więc każdy przedsiębiorca nadal zna swoje prawa i obowiązki. Jeżeli wkładem do spółki jest nieruchomość, to wtedy umowa ma formę aktu notarialnego. Trzeba jeszcze wspomnieć, że wspólnicy mają możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co jest szczególnie korzystne, gdy spółka ponosi niskie koszty. Dodatkowo wspólnicy mogą korzystać ze zwolnienia VAT bądź też z niego zrezygnować. Prowadzenie spółki cywilnej jest proste i należy do wszystkich wspólników. Dzięki temu nie ma konieczności korzystania z doradców i narażania się na kolejne koszty. Na pewno do zalet można także zaliczyć brak konieczności prowadzenia pełnej, a nawet uproszczonej księgowości, jeżeli nie przekracza się zysków miliona dwustu euro.

Spółka cywilna a zwolnienie z ZUS

Spółka cywilna może pełnić rolę płatnika składek, co dotyczy wspólników czy osób zatrudnionych. Wtedy też jest konieczność odprowadzania składek ZUS. W takiej sytuacji co miesiąc należy sporządzać i przekazywać do ZUS wszystkie dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki do dnia 15 kolejnego miesiąca. Jeżeli spółka cywilna odprowadza składki tylko za pracowników, natomiast wspólnicy odprowadzają je samodzielnie na własne ubezpieczenie, to sytuacja z ZUS wygląda nieco inaczej. Wtedy należy tylko i wyłącznie zgłaszać i rozliczać pracowników, gdyż każdy wspólnik sporządza, przekazuje dokumenty, a także opłaca składki samodzielnie. Każdy wspólnik finansuje też składki na ubezpieczenie z własnych środków. Jeżeli podlega także ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu, to także opłaca składki na Fundusz Pracy.

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej jest rodzajem umowy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zatem nie posiada ona osobowości prawnej, a wszystkie przepisy znajdują się w kodeksie cywilnym. Zatem podmiotami prawa są wspólnicy, którzy zaciągają zobowiązania, ale na własny rachunek i odpowiedzialność. Sama umowa powinna mieć formę pisemną. Należy ją zgłosić do urzędu skarbowego oraz GUS. W umowie powinny znaleźć się także zasady współpracy między osobami ją tworzącymi, dotyczy to także podziału obowiązków, sposobów działań, dzięki którym zostanie osiągnięty określony cel gospodarczy.

Jednocześnie trzeba wiedzieć, że nie ma żadnych wzorów takich umów, co sprawia, że współpracownicy sami mogą tworzyć obligatoryjne elementy. Niemniej należy wskazać kilka ważnych punktów, które powinny się w niej znaleźć. Na pewno należy zapisać datę zawarcia umowy, gdyż jest to niezbędne w przypadku prowadzenia rozliczeń prawa podatkowego, a także prawa rzeczowego. Należy również wypisać informacje o wspólnikach, a więc imiona i nazwiska, adresy, numery dowodów osobistych. Kolejnym ważnym elementem jest określenie celu gospodarczego, który ma być realizowany. Musi być on zgodny z PKD. Ale to nie wszystko. Otóż w umowie należy napisać nazwę, przy czym w nazwie powinny znajdować się imiona i nazwiska wspólników z dopiskiem sc. Dodatkowo trzeba zapisać okres na jaki zostaje zawarta umowa, wkłady wspólników, podział zysków, a także kwestię prowadzenia spółki, co dotyczy także osób je reprezentujących. Na samym końcu wystarczy złożyć podpis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *