Lokaty terminowe

Rodzaje lokat bankowych

rodzaje lokat

Wśród banków oferujących swoje usługi nie brakuje tych, które co trochę zaskakują klientów nowymi produktami. Większość z instytucji bankowych wybiera jednak sprawdzone produkty, takie jak lokaty bankowe. Warto więc dobrze zapoznać się ze wszystkimi rodzajami produktów oszczędnościowych tego typu, bo lokata lokacie nie równa.

Lokata terminowa

Najprostszym produktem oszczędnościowym oferowanym przez banki jest lokata terminowa. Jest to umowa zawierana pomiędzy bankiem, a klientem. Ten drugi powierza bankowi swoje oszczędności na ustalony z góry okres (na przykład pół roku) w zamian za z góry ustalone wynagrodzenie (na przykład 4% w skali roku). Wcześniejsze zażądanie wypłaty środków najczęściej wiąże się dla klienta z utratą całości odsetek. Kwota lokaty wraz z odsetkami wypłacana jest po jej zakończeniu automatycznie chyba, że klient wybrał opcję automatycznego zawierania lokaty na kolejny okres.

Lokata a’vista

Lokaty a’vista zwane są również lokatami „na żądanie”. W przeciwieństwie do lokaty terminowej, klient korzystający z lokaty a’vista może wypłacić środki w dowolnym momencie, bez utraty naliczonych wcześniej odsetek. Jest to więc produkt bardzo mocno podobny do konta oszczędnościowego. Lokaty a’vista są chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorców i inne osoby, które okresowo są w posiadaniu większych kwot gotówki które mogą być potrzebne w każdym momencie.

Lokata strukturyzowana
Poliso-lokata

Po likwidacji luki w prawie pozwalającej na czerpanie korzyści z lokat jednodniowych, banki zaczęły wprowadzać nieco inny produkt finansowy oferujący nieco wyższe od przeciętnego wynagrodzenie dla oszczędzającego. Takim produktem okazały się być poliso-lokaty, które nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (odpowiada on jedynie do 50% wartości, BFG do 100%). Choć ryzyko jest nieco większe, to klienci są przekonani o stuprocentowym bezpieczeństwie takich produktów. Korzystać z nich powinni raczej doświadczeni inwestorzy, znający ryzyko i je w pełni akceptujący.

Lokata rentierska

Dla najbogatszych klientów banki przygotowały również i specjalny produkt lokacyjny. Tak zwana lokata rentierska kierowana jest właśnie dla zamożnych osób. Często minimalna kwota lokaty wynosi kilkadziesiąt, czasem nawet kilkaset tysięcy złotych. Odsetki wypłacane są najczęściej w okresach kwartalnych, a oprocentowanie jest nieco wyższe, niż w standardowej ofercie banku.

Lokata progresywna

Wśród modnych produktów oszczędnościowych ostatnich lat znaleźć możemy między innymi lokaty progresywne. Bardzo łatwo się je reklamuje, oferując „oprocentowanie do 7%*”. Gwiazdka najczęściej informuje nas o tym, że jest to oprocentowanie w ostatnim okresie. Lokata progresywna jest podzielona na okresy, które mają przypisane oprocentowanie. Rośnie ono z okresu na okres osiągając swoje maksimum właśnie w ostatnim okresie, co umożliwia tak łatwe podejście klienta. Lokaty progresywne mogą być ciekawym produktem oszczędnościowym, ale zawsze należy sprawdzić rzeczywistą roczną stopę zwrotu możliwą do osiągnięcia z takiego produktu finansowego.

Lokata walutowa

Oferowane w krajowych bankach lokaty walutowe są zazwyczaj prostymi lokatami terminowymi denominowanymi w walucie obcej – na przykład Euro, dolarze amerykańskim czy franku szwajcarskim. Lokaty walutowe pozwalają klientom banków na bezpieczne przechowywanie swoich oszczędności w walutach obcych. Jest to idealne rozwiązanie na przykład dla osób pracujących za granicą czy prowadzących firmę importującą lub eksportującą produkty czy usługi.

Lokata jednodniowa

W ostatnich latach bardzo popularne były lokaty jednodniowe. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiały codzienną kapitalizację odsetek, przez co klientom banków udawało się uniknąć opodatkowania dochodów odsetkowych podatkiem „Belki”. Na takiej lokacie odsetki nie mogły przekroczyć kwoty 2, 50zł dziennie, co w efekcie zaokrąglania powodowało brak konieczności zapłacenia podatku. Ministerstwo finansów postanowiło jednak zmienić przepisy prawne i uszczelniło tą lukę. Obecnie lokaty jednodniowe nie są raczej oferowane klientom, w ich miejsce pojawiły się konta oszczędnościowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *