Kredyty bankowe

Co to jest ryzyko kredytowe?
Zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub gotówkowego wiąże się z oceną ryzyka kredytowego. Oceny tej dokonuje bank, który udzielając pożyczki, ryzykuje, że klient jej nie zwróci. Dowiedz…