Inwestycje biznesowe

Duże wzrosty stawek ZUS dla przedsiębiorców od 2021 roku

Składki ZUS w 2021 roku

Podano do wiadomości prognozowaną wysokość składek ZUS, które obowiązywać będą w 2021 roku. Według ustaleń można oczekiwać, że od stycznia opłaty przedsiębiorców przekroczą kwotę 1500 zł.

Rada Ministrów 28 lipca 2020 roku przyjęła nowe założenia do przewidywanego budżetu państwowego na rok 2021. Znalazła się w niej prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia, która służyć ma do obliczeń podstawy wysokości składek na ZUS. Podstawę taką stanowi 60% kwoty przeciętnego, prognozowanego wynagrodzenia.
Projekt budżetu państwa w roku 2021 zakłada, że przeciętne wynagrodzenie w kwocie brutto wzrośnie o około 4,3% czyli do kwoty 5452 zł, z 5227 w 2020 roku. Sugeruje to wzrost o 225 zł w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2020.

Ta wspomniana suma jest wynikiem założeń do budżetowego projektu państwa na kolejny rok (2021). Pod warunkiem braku zmian, podwyżka ZUSowskich składek od stycznia z pewnością dla przedsiębiorców będzie odczuwalna.

Jak wysokie składki na ZUS w 2021 roku

Podstawa od której określa się wymiar składek na ZUS wynosi 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, dlatego też w 2021 składka rentowa, emerytalna, wypadkowa, chorobowa, a także ta na Fundusz Pracy będzie liczona od kwoty prognozowanej, czyli 3271,20 zł (60% x 5.452 zł). Poszczególne składki na ZUS w 2021 wyniosłyby wówczas:składka rentowa 261,70zł,

  • składka emerytalna 638,54 zł,
  • składka chorobowa 80,14 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 80,14 zł.
  • składka wypadkowa 54,63 zł,

Dane te pokazują, że jeśli prognozy się nie zmienią, każda składka wzrośnie o kilkadziesiąt lub kilkanaście złotych w porównaniu do tych obowiązujących w 2020. Dlatego też składki na ubezpieczenia społeczne w 2021 roku wyniosą 1115,15 zł. W porównaniu suma dokładnie tych samych składek obowiązujących w 2020 roku, bez uwzględniania składki zdrowotnej, wynosiła 1069,14 zł. Podwyżka miesięczna składek ZUS wyniesie w takim razie 46,01 zł, dając w skali roku kwotę 552,12 zł.
Warto wspomnieć, że kwoty te nie zaliczają składki zdrowotnej, która w 2020 roku wynosiła 362,34 zł. Natomiast składka zdrowotna na 2021 rok nie została jeszcze przedstawiona. Wysokość tejże poznamy dopiero w styczniu 2021 roku.

Aktualne wysokości Składek społecznych

Przedsiębiorcy obecnie płacą łącznie 1431,48 zł z tytułu wszystkich składek na ZUS. Wysokości poszczególnych składek wynoszą:

  • emerytalne 612,19 zł – podstawa 3136,20 zł
  • rentowe 250,90 zł – podstawa 3136,20 zł
  • chorobowe 76,84 zł – podstawa 3136,20 zł
  • wypadkowe 52,37 zł – podstawa 3136,20 zł
  • zdrowotne 362,34 zł (z podstawy wynoszącej 4026,01 zł )
  • Fundusz Pracy 76, 84 zł ( z podstawy wynoszącej 3136,20)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *