Kredyty bankowe

Co to jest ryzyko kredytowe?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub gotówkowego wiąże się z oceną ryzyka kredytowego. Oceny tej dokonuje bank, który udzielając pożyczki, ryzykuje, że klient jej nie zwróci. Dowiedz się więcej na temat ryzyka kredytowego i jego oceny. Dzięki temu poprawisz swoją wiarygodność w oczach banku i uzyskasz niezbędną kwotę na ważny dla Ciebie cel.

Czym jest analiza ryzyka kredytowego?

Ryzyko kredytowe jest nierozerwalnie związane z udzieleniem dowolnego kredytu przez bank. Dotyczy ono zarówno kredytów hipotecznych na 500 tysięcy złotych, jak i pożyczek gotówkowych na 5000 złotych. Wielkość ryzyka jest zależna jednak od znacznie większej liczby czynników niż kwota kredytu.

Ryzyko kredytowe to przede wszystkim ryzyko niewypłacalności klienta. Bank ocenia, czy otrzyma pożyczoną kwotę wraz z odsetkami, które stanowią jego zarobek. Jeśli pieniądze zostaną zatrzymane przez klienta, bank sporo straci. Stąd, analiza związana z ryzykiem kredytowym ma chronić przede wszystkim kredytodawcę.

Jeżeli zamierzasz zaciągnąć kredyt hipoteczny lub gotówkowy na większą sumę, musisz przygotować się, że ryzyko kredytowe banku zostanie poddane dokładnej analizie. Pracownik banku określi, czy posiadana przez Ciebie forma zatrudnienia i wysokość zarobków są wystarczające, by spłacić zadłużenie. Dodatkowo ocena ryzyka kredytowego wpłynie na Twoją zdolność kredytową. Im lepiej zostaniesz oceniony przez bank, tym więcej pieniędzy będziesz mógł pożyczyć. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych.
Sprawdź oferty kredytów na https://www.lowcakredytow.pl/

Jak dokonuje się analizy ryzyka kredytowego?

Analiza ryzyka kredytowego jest dokonywana przede wszystkim na podstawie formy zatrudnienia klienta, sektora, w którym pracuje, oraz wysokości osiąganych przez niego dochodów. Przykładowo, ryzyko kredytowe łączne dla prawnika w dużej kancelarii jest znacznie mniejsze niż dla pracownika budowlanego w czasie kryzysów gospodarczych.
Do analizy ryzyka niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez potencjalnego kredytobiorcę. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy stosowane w analogicznych sytuacjach w innych instytucjach i firmach, np. w trakcie procesu rekrutacji. W przypadku mniejszych kwot kredytów możliwe jest użycie automatycznej oceny ryzyka, natomiast dla kredytów hipotecznych stosowana jest analiza szczegółowa.

Zaciągnięcie kredytu wiąże się również z ponoszeniem pewnego ryzyka przez klienta. Potencjalnemu kredytobiorcy przedstawia się choćby ryzyko stopy procentowej. Jest to symulacja wzrostu kosztów kredytu w przypadku, gdy stopy procentowe NBP zostaną podniesione do określonego poziomu. Rata kredytu w takim przypadku może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.

Główne czynniki mające wpływ na ryzyko kredytowe

Czynniki mające wpływ na ryzyko kredytowe dzielą się na cztery grupy. Aktywne ryzyko jest analizowane na podstawie strat, które mogłyby wyniknąć w przypadku niespłacenia kredytu przez klienta. Dodatkowo określa się, jakie jest ryzyko, że klient zaprzestanie spłaty zobowiązania. Pasywne ryzyko dotyczy strat, jakie może ponieść bank z powodu zbyt szybkiej spłaty kredytu. Jeśli klient za szybko zwróci pożyczoną kwotę, bank odzyska zbyt małą sumę odsetek. Ryzyko pasywne jest ważne zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych.
Warunki kredytowania są indywidualnie ustalane na podstawie wysokości zarobków, wkładu własnego i wartości nieruchomości, jeśli chce się kupić mieszkanie, dom lub działkę. Ryzyko indywidualne jest ustalane na podstawie właśnie tych czynników. Ryzyko portfelowe dotyczy natomiast strat, jakie może ponieść bank, gdy klient wyda pieniądze inaczej niż z przeznaczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *