Biznes & Gospodarka

13 najczęściej zadawanych pytań o leasing

leasing

Osoby zainteresowane wzięciem leasingu zwykle mają różne pytania i wątpliwości związane z tym sposobem finansowania. Wymieniamy kilkanaście najczęściej zadawanych i udzielamy na nie krótkich odpowiedzi.

Jak działa leasing?

Leasing to forma finansowania przedmiotów, w której leasingobiorca zawiera umowę cywilnoprawną z firmą leasingową. Leasingobiorca uzyskuje prawo do korzystania z danej rzeczy, pod warunkiem terminowego opłacania rat. Po zakończeniu leasingu zyskuje prawo przejęcia prawa własności do przedmiotu na korzystnych warunkach – przez cały okres umowy właścicielem jest firma leasingowa.

Czy leasing się opłaca?

Leasing to jak najbardziej opłacalne źródło finansowania. Wiąże się z nim wiele zalet i korzyści, w tym łatwa dostępność, brak czasochłonnych formalności przy zawieraniu umowy, możliwość sfinansowania różnych środków trwałych, elastyczne warunki umowy oraz prawo do korzystnego wykupu.

Ile kosztuje leasing?

Koszty leasingu w największym stopniu zależą od wartości finansowanego przedmiotu. Przy ustalaniu wysokości raty bierze się również pod uwagę kwotę wpłaty własnej i wykupu, oprocentowanie, a także marżę firmy leasingowej. Aby zmniejszyć miesięczną ratę, warto podpisać umowę na maksymalny czas leasingowania danego przedmiotu.

Jaki leasing wybrać – operacyjny czy finansowy?

Wybór rodzaju leasingu można uzależnić m.in. od preferowanego czasu trwania umowy. Leasing operacyjny może zostać zawarty na okres odpowiadający co najmniej 40% normatywnego czasu amortyzacji. Będzie to 2 lata w przypadku samochodu osobowego. Aby zawrzeć krótszą umowę, np. na 6 miesięcy, można zdecydować się na leasing finansowy. Różnica wiąże się również z momentem opłacenia podatku VAT – leasing finansowy wymaga jego uregulowania z góry, a w leasingu operacyjnym VAT jest naliczany do każdej raty.

Przy podejmowaniu decyzji warto także wziąć pod uwagę, że wykup przedmiotu dotyczy wyłącznie leasingu operacyjnego – leasingobiorca może również zrezygnować z wykupu i zwrócić rzecz finansującemu. W leasingu finansowym środek trwały po zakończeniu umowy automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

Co można wziąć w leasing?

W leasing można wziąć różnego typu przedmioty – zarówno nowe, jak i używane. Mogą to być m.in. samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, motocykle, urządzenia i maszyny przemysłowe oraz rolnicze, a także sprzęt budowlany. Dostępny jest także leasing komputerów i oprogramowania, fotowoltaiki, a nawet roweru.

Czy leasing można spłacić wcześniej?

Jest to możliwe, lecz wymaga zgody leasingodawcy i wpłacenia opłaty manipulacyjnej. Wcześniejsza spłata leasingu pozwoli na przedwczesny wykup.

Czy po leasingu auto jest moje?

Samochód staje się automatycznie własnością leasingobiorcy w przypadku leasingu finansowego. W leasingu operacyjnym leasingobiorca, jeśli chce mieć przedmiot leasingu na własność, musi zakończyć umowę wykupem na warunkach określonych w umowie.

Czy leasing jest tylko dla firm?

Nie – dla osób fizycznych dostępny jest leasing konsumencki. Warunki umowy są analogiczne jak w przypadku leasingu dla przedsiębiorców. Z takiej opcji mogą skorzystać np. osoby fizyczne, które nie otrzymają kredytu z powodu niskiej zdolności kredytowej.

Czy rata leasingu może wzrosnąć?

Może tak się stać w przypadku leasingu ze zmiennym oprocentowaniem – gdy Rada Polityki Pieniężnej NBP podniesie wysokość referencyjnych stóp WIBOR. Rata nie wzrośnie, jeśli zostanie zawarta umowa leasingu ze stałym oprocentowaniem.

Na czym polega cesja leasingu?

Cesja leasingu polega na przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na innego przedsiębiorcę. Otrzymuje on następnie leasingowany przedmiot, a następnie kontynuuje spłacanie rat na dotychczasowych warunkach.

Czy można wziąć leasing w obcej walucie?

Istnieje taka możliwość – najczęściej firmy leasingowe oferują leasing w walucie euro. Oprocentowanie leasingu zależy wtedy od aktualnej stopy procentowej EURIBOR, obowiązującej w strefie euro.

Czy jest możliwe przedłużenie leasingu?

Firmy leasingowe najczęściej dopuszczają możliwość przedłużenia leasingu pod określonymi warunkami. Najważniejsze z nich to zawarcie umowy na okres krótszy niż maksymalny dla danego przedmiotu oraz brak zaległości w spłacie rat. Leasingobiorca powinien złożyć wniosek o przedłużenie leasingu, zapłacić opłatę manipulacyjną i podpisać aneks do umowy.

Leasing ze zmienną czy stałą stopą oprocentowania?

Leasing ze stałą stopą oprocentowania gwarantuje przewidywalność kosztów, lecz warunki leasingu będą mniej korzystne. Z kolei leasing ze zmiennym oprocentowaniem jest łatwiej dostępny i wiążą się z nim lepsze warunki finansowania. Oprocentowanie może w tym przypadku spaść lub wzrosnąć – w zależności od aktualnych stóp referencyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *